TÜRKİYE

Başvuru

Zoetis Türkiye olarak temel amacımız  ekibimize eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, Zoetis değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.

Bu çerçevede temel ilkemiz hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve Zoetis’in kurumsal değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.
Aday seçiminin objektif olabilmesi için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan seçim araçları kullanılır. Araçların doğru seçimi, doğru uygulanması ve verilerin doğru yorumlanması işe alım sürecinin standart olabilmesinde önemli kriterlerdir.

Seçme süreçlerimiz genel hatları ile aşağıda belirtildiği üzere şekillenir ancak rolün ihtiyaçları doğrultusunda ek süreçler dahil edilebilir ve bazı aşamalar birleştirilebilir . Başvurularınızı www.zoetis.com/careers veya www.kariyer.net siteleri üzerinden yayımlanan ilanlar aracılığıyla yapabilirsiniz .