TÜRKİYE

GLOBAL ÜRETİM VE TEDARİK

Zoetis’te, veteriner hekimlerle çiftlik hayvanı üreticilerinin yetiştirdikleri ve tedavi ettikleri hayvanlara mümkün olan en iyi bakımı sağlamak için kaliteli hayvan sağlığı ürünlerine ve bunların tedariğinde sürekliliğe güvendiklerini biliyoruz. İşte bu nedenle, üretim süreçlerimiz ürünlerimizi müşterilere hızlı ve esnek bir şekilde ulaştıran entegre bir tedarik ağıyla desteklenmektedir.

Zoetis üretim organizasyonunu oluşturan 11 ülkedeki 28 merkezimizde üretim ve tedarik süreçlerimiz kaliteye odaklanmaktadır. Sürekli Gelişim Programlarımız, bizi kaliteden ve verimlilikten taviz vermeden her yıl daha iyiye götürmek üzere tasarlanmaktadır.

Ar-Ge operasyonlarımız çoğunlukla üretim merkezleriyle aynı yerdedir. Bu da geliştirme ve üretim takımlarımızın yanyana çalışmasına, üretime yönelik tasarımların doğruca laboratuvarlarımızdaki Ar-Ge sürecine uygulanmasına olanak tanımaktadır. Ar-Ge projelerinin daha verimli bir şekilde ticari ölçekli üretime geçirilmesine, yeni ve güçlendirilmiş ürünlerin daha hızlı sunulmasına olanak tanıyan bu yakın işbirliğinden veteriner hekimler ve çiftlik hayvanı yetiştiricileri de yararlanmaktadır.   

Tesislerimizin her biri kimyasal veya enfeksiyon ajanlarıyla çalışmak için gereken ruhsatlandırma şartlarına uygun tasarlanmıştır. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde resmi kurumlarla ve diğer önemli düzenleyicilerle yakın işbirliği yapıyor, onların kılavuzlarına ve mevzuata uyuyoruz.  

Üretimimizde geniş bir dizi yenilikçi teknoloji kullanıyoruz. Sağlıklı üretim süreçlerimiz, yüksek teknoloji standartlarımız ve Pfizer Hayvan Sağlığı olarak altmış yıllık geçmişimiz veteriner hekimlerle hayvan yetiştiricilerinin ihtiyaçlarını bugün ve gelecekte karşılamak üzere sağlam bir temel oluşturuyor.