TÜRKİYE

Gizlilik Politikası

1.      Giriş

Zoetis (“Şirket”), kişisel verilerin gizli tutulmasına azami özen göstermektedir; şirketin web sitesinin nasıl çalıştığının ve kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığının açıkça anlasılabilirliğinin sağlanması bu politikanın (“Gizlilik Politikası”) ana amacıdır. Gizlilik Politikası oldukça açıktır: gönüllü olarak vermediğiniz sürece, şirketin web sitesi üzerinde hiçbir şekilde kişisel veri toplanmamaktadır. Kişisel veri kavramı ile, herhangi bir bireyi özel olarak tanımlayan veriler kastedilmektedir. Bu gizlilik beyanı, hangi koşullar altında kişisel verilerin toplandığını, bunların nasıl kullanıldığını, vermiş olduğunuz verilerin şirket tarafından nasıl kullanılmasını istediğinizle ilgili tercihlerinizi ve verilen verilerin şirket tarafından nasıl korunduğunu açıklamaktadır. Bu Gizlilik Politikasında da ortaya konulduğu gibi, şirketin web sitesini kullanarak, şirketin sizinle ilgili verileri toplamasına ve bu verileri kullanmasına rıza göstermiş olduğunuz kabul edilmektedir. Bu Gizlilik Politikası yalnızca çevrimiçi eylemler için geçerlidir.

2.      Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanılması

Hangi kişisel veriler toplanır ve nasıl?

Şirket, kişisel veriler de dahil olmak üzere şirketin web sitesini kullanırken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz verileri toplayabilmekte ve saklayabilmektedir.

Kişisel verilerinizin kullanım amaçları

Şirket, web sitesindeki özelliklere ve hizmetlere erişim sağlamak için kişisel verilerinizi vermeniz gerekmesi durumda, kişisel verilerinizi nasıl kullandığı hakkında sizi bilgilendirecektir.

Şirket, web sitesi kullanılırken vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi, talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak veya ürün ile ilgili bilgileri ve önerileri ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için izninizle birlikte toplayacak ve işleyecektir.

Kişisel verileriniz, mevcut ve ilginizi çekebilecek ürünler ve hizmetler hakkında size ek bilgi sağlamak için de kullanılacaktır. Bu, şirketin web sitesindeki tarafınızca doldurulacak bilgi alanlarında gösterilecektir.

Buna ek olarak, şirket, kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışlar üzerine araştırmalar yapmak ve anonim, toplu ve istatistiksel verileri üretmek için web sitesi kullanılırken alınan kişisel verilerinizi diğer bireylerin kişisel verileriyle birleştirebilmektedir. Toplu ve istatistiksel veriler, kişisel veri içermemektedir. Bu veriler şirketin web sitesinin içeriğini iyileştirmek için kullanılmaktadır. (Örneğin; web sitesini ziyaret eden kadın ve erkek yüzdelerini belirlemek ya da belirli bir yaş grubundaki web sitesini ziyaret edenlerin yüzdesini belirlemek)

3.      Bildirim

Şirket, kişisel verilerin doğrudan doğruya alındığı yerlerde, toplanan verilerin amacı ve kullanımı ve eğer varsa, seçenekler ve araçlar hakkında kişileri bilgilendirmektedir ve bu kişilere kişisel verilerinin kullanımlarının ve ifşa edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçenekleri sunmaktadır. Kişilerden veri talep edilmesine ilişkin bildirimler açık ve anlaşılır bir dille yapılmaktadır. Şirket, bu verileri ilk toplandıkları anda bildirilen amaç dışındaki herhangi bir başka amaç için kullanmamakta ya da ifşa etmemektedir.

4.      İzin

Şirket, alınacak iznin en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel verilerinizi şirket ile paylaşmama hakkına sahipsinizdir. (bu durumda şirketin web sitesine her açıdan katılamayacak olsanız da)

E-posta dağıtımı veya diğer hizmetler için kayıt yaptıracağınız kayıt sayfasında, açıkça izin vermek üzere oradaki kutuyu işaretlemediğiniz sürece şirketten herhangi bir iletişim veya hizmet almayacağınızı gösteren bir "opt-in" mekanizması sunulmuştur. Şirket, belirli iletişimler ve hizmetler için istenilen hizmeti sunmaya başlamadan önce, şirkete vermiş olduğunuz açık izni doğrulatmaktadır. Şirket tarafından sunulan bu iletişimlere ya da hizmetlere son vermek, daha önce web sitesinde belirtmiş olduğunuz tercihinizi değiştirerek ya da e-posta göndererek (belirli hizmet ya da dağıtım için her e-postanın içinde abonelik iptali için bir link bulunmaktadır) gerçekleştirilebilmektedir.

5.      Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Taraflar

Şirket, kişisel verilerinizi üçüncü taraflara satmayacak, takas etmeyecek veya kiralamayacaktır.

Ancak, kişisel verileriniz şirkete hizmet verebilmeleri için diğer Zoetis işletmeleri ve bağlı kuruluşları, bayileri, yüklenicileri veya iş ortakları ile paylaşılabilmektedir. Örneğin, kişisel verileriniz, (i) şirkete destek veren yüklenicilerle (Örn. Hizmet sunumu desteği, teknik destek, teslimat hizmeti sağlayıcıları ve finansman kuruluşları için destek), (ii) satış veya transfer amacıyla ya da (iii) özel bir mevzuata istinaden paylaşılabilmektedir.

Şirket, bireyleri tanımlamayan anonim, toplu ve istatistiksel verileri iş ortakları ve üçüncü taraflarla paylaşabilmektedir.

Şirket değiştikçe ve büyüdükçe; şirketler, istirakler, ürünler ya da varlıklar satın alınabilmekte veya satılabilmektedir. Bu tür faaliyetlerde, müşteri verileri de şirketin devredilen varlıklarından biri olarak kabul edilmektedir. Şirketin; şirket evliliği yapması, başka bir şirketin pazarı ele geçirmesi veya satışı veya ürünlerinin/varlıklarının tamamının veya bir kısmının satışı gibi herhangi bir ticari geçiş durumunda, kişisel verileriniz büyük olasılıkla aktarılacaktır. Bu tür değişiklikler durumunda şirket, kişisel verilerinizi kontrol etmeniz için sizi e-posta, mektup ya da genel duyurularla kesinlikle bilgilendirecektir ve konu ile alakalı bilgilendirdikten sonra; ürün bilgileri, araştırmalar, promosyonlar, indirimler ve yasal olarak diğer ticari amaçlar ile bağlantılı olan kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin izninizi isteyecektir.

6.      Sınır Ötesi Veri Transferi

Bu politikada tartışılan kişisel verilerin toplanması ve açıklanması, oturmakta olduğunuz ülke dışındaki ve gizlilik ve veri koruma yasaları sizin ülkenizdekilere eşit olmayan bir başka ülkeye transfer edilmesini de kapsayabilmektedir. Bu gibi durumlarda, şirket, bu politika uyarınca, söz konusu transferler ve açıklamalar için sizden izninizi isteyecektir.

7.      Veri Konusu Kişi Olarak Haklarınız

Şirket, kişisel verilerinizi yalnızca sizin izninize ve kişisel verilerin toplanması sırasında belirtilen amaca uygun olarak kullanmakta ve kişisel verilerin niyet edilen kullanımla ilgili, doğru, eksiksiz ve geçerli olması için makul önlemler almaktadır.

Veri konusu kişi olarak, şirketten aşağıdaki bilgileri ve eylemleri talep etme hakkına sahipsinizdir:

  1. Kişisel verilerinizin şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek,
  2. Kişisel verilerinizin işlenmesi durumunda bununla ilgili bilgi talep etmek,
  3. Veri işleme amacını ve bu verilerin belirtilen işleme amaçlari icin kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
  4. Kişisel verilerinizin Türkiye içinde ya da dışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilmek,
  5. Varsa, eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesini talep etmek,
  6. Kişisel verilerinizin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belirtilen şartlar altında silinmesini veya imha edilmesini talep etmek,
  7. Kişisel verilerinizin (d) ve (e) maddelerine uygun olarak üçüncü taraflara aktarılması sırasında gerçekleştirilen faaliyetlerin tarafınıza bildirilmesini talep etmek,
  8. Kişisel verilerinizin, veri konusu kişi olarak sizin için olumsuz bir sonuca yol açan özellikle otomatik yollarla işlenmesine itiraz etmek,
  9. Kişisel verilerinizin yasalara aykırı olarak işlenmesinden doğan zararın tazminini talep etmek.

Taleplerinizi zoetisanimalhealthturkey@zoetis.com e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz. Şiketin bazı web sitelerinde, kullanıcı profilinizi veya tercihlerinizi girerek bilgilerinizi görebilir ve uygun gördüğünüz şekilde değiştirebilirsiniz.

8.      Güvenlik

Şirket, kişisel verilerin güvenliğine özen göstermekte ve bunları korumak için her türlü makul önlemleri almaktadır.

Şirket, kişisel verilerin iletilmesini önlemek için SSL teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji ile veriler, sizin bilgisayarınızla şirketin sunucuları arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. Şirket, SSL teknolojisini uyguluyor olsa da, bazı nedenlerden ötürü (e-posta iletişimleri de dahil olmak üzere) web sitelerine gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizliliği garanti edememektedir. Şirket, kişisel verileri web sitesi sunucuları üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak yetkilendirilmemiş erişimlerden korumaktadır.

Her ne kadar şirket kişisel verileri korumak üzere fiziksel ve yönetsel prosedürleri kullanıyor olsa da, internet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da iletimlere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi verememektedir.

1.      Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verilerinizi şirkete bildirmenizden sonra, aksi şekilde bir talimat vermedikçe; şirket, gönüllü olarak vermiş olduğunuz bu verileri istediğiniz hizmet size sunulduğu sürece ya da yasalar istediği sürece depolayacak ve saklayacaktır.

2.      Çerezler

Çerezler, şirketin web sitelerinin sizin tarayıcılarınıza gönderdiği bilgi işaretleridir ve bunlar yalnızca siz bu web sitelerindeyken kullanılmaktadır. Şirket siteleri, web sitelerinin kullanımını daha iyi anlayabilmeniz için kullanılan özel bir tanımlayıcı içeren çerezleri sizin web tarayıcılarınıza gönderirler, böylece şirket, kullanıcıların web sitesinin hangi alanlarını kullanmayı tercih ettiklerini (ör., bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına göre) anlayabilmektedir.

Şirket tarafından yerleştirilen bu çerezleri yalnızca şirket kullanabilir; diğer tarafların çerezlerine erişilemez veya çerezleri okunamaz. Ayrıca çerezler, web sitesi içerisindeki dolaşım ve trafik eğilimlerini izlemek için de toplu olarak kullanılabilmektedir. Bu toplu ve anonim veriler şirkete, web sitesi içeriğini geliştirme olanağı tanıyacak ve belki de ortaklarla ya da diğer üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir.

Şirket web sitesine kayıtlı bir kullanıcı iseniz, şirket, oturum açtığınız zaman size tarayıcınız tarafından saklanan ve tanımlayıcılarınızı içeren bir çerez gönderebilmektedir. Bu tür bir çerez sizi tanımlamak için kullanılmakta ve hesabınızı görüntüleyebilmek ve yönetebilmek gibi sadece kayıtlı kullanıcılara özel olan alanlara erişebilmenizi sağlamaktadır.

Sadece göz atmak istiyorsanız, şirketin web sitesinden gelen çerezleri kabul etmek zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Ancak, kaydolmaya ve web sitesinin özel alanlarına erişmeye karar verirseniz ve tarayıcınızı çerezleri kabul etmemek üzere ayarlamışsanız, tarayıcınız şirketin size gönderdiği çerezleri kabul edecek şekilde yeniden ayarlanmalıdır. Aksi takdirde, şirket, web sitesinin özel alanlarına katılmanıza maalesef izin veremeyecektir. Tarayıcıların çoğu varsayılan olarak çerezleri kabul etmek ve saklamak üzere ayarlanmıştır. Çerezler ve çerez tercihlerinizi nasıl belirleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için tarayıcınızdaki "Yardım" kısmından "çerezler" seçeneğini aratabilirsiniz.

3.      Web Hat Kesintisi İletileri

Şirket web sitelerindeki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için web siteleri çerezlerle birlikte "piksel etiketleri" (bunlara GIF (Grafik Alışveriş Biçimleri), web hat kesintisi iletileri ve web hataları da denilir) kullanabilmektedir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1x1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler, sirket web sitesini ziyaret eden kullanıcı sayısını takip etmekte ve bunların şirket web sitesi içerisindeki gezintilerini izlemektedir. Örneğin, web sitesini kullanan kişilerin ya da bu kullanıcıların web sitesinin hangi sayfalarını ziyaret ettiği istatistiksel olarak sayılmak istendiğinde bu etiket kullanılabilmektedir.

Bazen piksel etiketleri, hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için gönderilen (ya da şirket adına gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerine koyulmaktadır. Bazı piksel etiketlerini veya web hat kesintisi iletilerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

Şirket, piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek amacıyla kullanmamaktadır.

4.      IP Adresleri

Internet Protokol (IP) adresi, genellikle internet hizmet sağlayıcınızın internete bağlandığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer internet siteleri gibi, şirket de ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilmektedir. Ancak şirket, düzenleme gereklilikleri uyarınca, web sitesi, hizmetler ya da müşterileri tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutmaktadır.

5.      Tıklama Akışı

"Tıklama akışı" ya da "tıklama akışı verileri" bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtmaktadır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu göstermektedir. Bu gibi bilgiler yalnızca sirket web sitesi içerisinde izlenmektedir; özellikle şirket web sayfasi dışındaki tıklama akışı eylemleri izlenmemektedir.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel veri içermemekte ve açıklamamaktadır, ayrıca bu veriler sizin sağlamış olduğunuz kişisel verilerle karşılaştırılmamaktadır.

6.      Hizmetlerimizin Diğer Özellikleri

Şirketin web sitelerinde, sizlere hizmet amacı taşıyan ya da gereksinimlerinizin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olan bir çok işlev bulunmaktadır. Örneğin, zaman zaman, bir araştırmayı tamamladığınızda ya da bir yarışmaya girdiğinizde sizden kişisel veriler istenebilmektedir. Diğer durumlarda, size haber bültenleri, ürün bilgileri ve hatırlatma notları gibi web'de kullanılabilen hizmetler sunulabilmektedir. Sizlere bu tür işlevler sunulurken, şirket web siteleri, bu verilerin toplanma amacını ve ayrıca niyet edilen kullanımını açıkça belirtecektir.

7.      İçeriğin Kullanımı

Burada verilen hiçbir bilgi herhangi bir tıbbi tavsiye yerine ya da belirli tıbbi durumların tedavisi amacıyla verilmemiştir. Bu çevrimiçi hizmetin kullanımı, bu hizmetin kendi kükümlerine ve koşullarına tabidir.

8.      Siteden Çıkış

Şirket, kullanıcılarına kaynak sunabilmek için diğer web sitelerine linkler vermektedir. Şirket, yararlı olduklarına ve yüksek standartlarını karşılayabileceklerine inandıklari bu web sitelerini dikkatli bir biçimde seçmeye çalışmaktadır. Ancak, link bağlantısı verilen her web sitesinin standartları garanti edilemediği gibi, bu web sitesi dışındaki sitelerin içeriklerinden de şirket sorumlu olmamaktadır. Şirket tarafından verilen dış web sitelerinin linkleri sadece sizlere kolaylık sağlamak ve/veya bilgi edinme amaçlı olup hiçbir şekilde bir teminat içermemektedir.

Şirketin web sitelerine link bağlantısı sağlayan, reklam verenlerin ve üçüncü tarafların web sitelerinin sizden kişisel veriler toplayabileceği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Şirkete reklamlar ya da diğer hiperlinkler vasıtasıyla bağlanmış bu web sitelerinin, bilgi uygulamaları bu Gizlilik Politikası kapsamına girmemektedir. Diğer bir siteye bağlandığınızda, kişisel verilerinizi gönüllü olarak vermeden önce mutlaka o web sitesinin gizlilik politikasının okunması tavsiye edilmektedir.

9.      Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilmektedir. Bu web sitesini kullanmakla, şirketin, bu politikayı önceden bildirmeden değiştirme hakkı olduğunu ve topladığı veri türleri, bunların nasıl kullandığı ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceği hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişikliklerin bu sayfada yayınlamaya özen göstereceğini anlamış ve kabul etmiş bulunmaktasınız. Şirketin web sayfası üzerinde Gizlilik Politikasının en son güncellenme tarihi gösterilecektir. Bu web sitesine her ziyaretinizde Gizlilik Politikası sayfasını da ziyaret etmek değişikliklerden haberdar olmanıza yardımcı olacaktır.

10. Çocukların Gizliliği

Şirketin web siteleri, 18 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir. Bu yaş grubuna giren ziyaretçilerin kişisel verileri bilerek toplanmamaktadır.

11. Bize Ulaşın

Bu web sitesi ve içeriği, Zoetis Hayvan Sağlığı'nın kontrolü altındadır.

Bu politika veya şirketin bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız olması durumunda, zoetisanimalhealthturkey@zoetis.com e-posta adresinden sorularınızı iletebilirsiniz.

Şirket ile irtibat kurarken, hakkında soru soracağınız web sitesini ya da diğer çevrimiçi kaynağı ve ayrıca isteyeceğiniz bilgiyi de belirtmeniz rica olunur. Şirket, hakkınızdaki kişisel verileri kullanması ile bağlantılı istekleriniz, sorularınız veya merak ettiklerinizle ilgili olarak size derhal cevap verebilmek için elinden gelen her türlü makul çabayı gösterecektir. Yasaların gerektirdiği yerler dışında, şirket, bu politika ve şirketin gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

BİZE ULAŞIN

Adres:

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No 8
Buyaka İki Sitesi Kule 2, Kat 2
Tepeüstü Ümraniye
34771, İstanbul –TÜRKİYE

Telefon:

+90 212 656 61 00

Fax:

+90 216 656 6173

E-Posta:

ZoetisTurkiye@zoetis.com

+90 216 656 6150